Her er der plads til alle

Bornholms Efterskole primære målsætning vil være, at flytte eleverne både fagligt og menneskeligt. Vi forventer derfor, at alle elever har været til en rundvisning og personlig samtale inden eleverne søger om optagelse på efterskolen.

Vi vil gerne behandle vores elever forskelligt, da I er forskellige og møder ind med vidt forskellige interesser, faglige mål og fremtidsplaner. Derfor er din handleplan individuel og tager afsæt i dig og dine behov og mål. I undervisningen og i hverdagen vil vi så i fællesskab arbejde mod, at du når dine målsætninger og løbende evaluere på, hvordan det går. Naturligvis kan vi justere undervejs.

På Bornholms Efterskole har vi særdeles gode erfaringer med niveaudelt undervisning. Vi kører en stor del af den boglige undervisning på 3 niveauer, hvor 8. og 9. og 10. klasser kører holdundervisning, for netop at give dig input og udfordringer, hvor du har behov og motivation for det. Når vi nærmer os sommerens afsluttende prøver målretter vi undervisningen til FSA og FS10 prøverne. 

For alle fag – boglige så vel som ikke boglige – gælder det, at vi gerne vil levere en fagligt udfordrende og varieret undervisning, der er afvekslende og inddrager eleverne på mest mulig måde.

For alle elever gælder det, at vi har en times fælles lektielæsning hver dag, hvor man kan få hjælp og vejledning. Vi forventer, at man laver sine lektier og andre afleveringer, men justerer gerne i mængden af opgaver i forhold til den enkelte elev.

Efterskolecamp

Vi afholder efterskolecamps i løbet af året, hvor du har mulighed for at komme på besøg og afprøve livet som elev på Bornholms Efterskole på to dage. Programmet vil byde på smagsprøver af skolens hverdag og du vil fx kunne prøve at klatre og rapelle, filme dagens udfordringer og afprøve dine evner i at klippe og redigere det filmede. Det hele sammen med og under kyndig vejledning af vores nuværende elever.

Kontakt os for at høre mere og tilmelde dig efterskolecamp

Besøg os eller mød os

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du ønsker at besøge skolen eller høre mere. Vi opfordrer altid til at besøge skolen og tage en samtale, før man beslutter sig for at søge om optagelse.
Man har også mulighed for at møde os andre steder. Fx tager vi til Hareskoven på efterskolernes dag og giver en smagsprøve på Bornholms Efterskole, med personlige samtaler og mulighed for en tur på mountainbike i omgivelser der ligner skolens. Desuden kan du møde os på messer og lignende.

Følg med på vores Facebookside for at se hvornår du kan møde os

file-2 copy

Statsstøtteskema

Individuel

Individuel supplerende støtte

Skal du være med næste år?