Vi er fremtidens digitale skole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vitae hendrerit sapien. Ut efficitur sed enim sed sagittis. Iiværksætteri convallis erat et augue congue, at tempor metus pretium. Mauris id elit gravida, pharetra lorem a, rhoncus sem. Mauris placerat hendrerit sapien, eu fringilla odio volutpat vel. Donec luctus ante eget condimentum tincidunt. Fusce hendrerit ipsum laoreet quam elementum molestie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vitae hendrerit sapien. Ut efficitur sed enim sed sagittis. Iiværksætteri convallis erat et augue congue, at tempor metus pretium. Mauris id elit gravida, pharetra lorem a, rhoncus sem. Mauris placerat hendrerit sapien, eu fringilla odio volutpat vel. Donec luctus ante eget condimentum tincidunt. Fusce hendrerit ipsum laoreet quam elementum molestie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vitae hendrerit sapien. Ut efficitur sed enim sed sagittis. Iiværksætteri convallis erat et augue congue, at tempor metus pretium. Mauris id elit gravida, pharetra lorem a, rhoncus sem. Mauris placerat hendrerit sapien, eu fringilla odio volutpat vel. Donec luctus ante eget condimentum tincidunt. Fusce hendrerit ipsum laoreet quam elementum molestie.

Vi er Fremtidens Digitale Skole

Bornholms Efterskole primære målsætning vil være, at flytte eleverne både fagligt og menneskeligt. Vi forventer derfor, at alle elever har været til en rundvisning og personlig samtale inden eleverne søger om optagelse på efterskolen.

Vi vil gerne behandle vores elever forskelligt, da I er forskellige og møder ind med vidt forskellige interesser, faglige mål og fremtidsplaner. Derfor er din handleplan individuel og tager afsæt i dig og dine behov og mål. I undervisningen og i hverdagen vil vi så i fællesskab arbejde mod, at du når dine målsætninger og løbende evaluere på, hvordan det går. Naturligvis kan vi justere undervejs.

På Bornholms Efterskole har vi særdeles gode erfaringer med niveaudelt undervisning. Vi kører en stor del af den boglige undervisning på 3 niveauer, hvor 8. og 9. og 10. klasser kører holdundervisning, for netop at give dig input og udfordringer, hvor du har behov og motivation for det. Når vi nærmer os sommerens afsluttende prøver målretter vi undervisningen til FSA og FS10 prøverne. 

For alle fag – boglige så vel som ikke boglige – gælder det, at vi gerne vil levere en fagligt udfordrende og varieret undervisning, der er afvekslende og inddrager eleverne på mest mulig måde.

For alle elever gælder det, at vi har en times fælles lektielæsning hver dag, hvor man kan få hjælp og vejledning. Vi forventer, at man laver sine lektier og andre afleveringer, men justerer gerne i mængden af opgaver i forhold til den enkelte elev.

Få din egen Macbook

Når du starter på Bornholms Efterskole vil du få udleveret dinegen MacBook som du skal bruge, mens du er elev på skolen.

Din Macbook erstatter din skoletaske, og er normalt deteneste du skal medbringe, når du har undervisning.

Spændende og anderledes undervisning

Vi lever op til Fælles Mål som beskrevet af Undervisningsministeriet og skolen tilbyder undervisning
følgende fag på både 8., 9. og 10. klassetrin.

png png

Obligatoriske fag 8. + 9. årgang

Dansk
Matematik
Engelsk
Samfundsfag
Historie
Naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi)

Obligatoriske fag 10 årgang

Dansk
Matematik
Engelsk
Fysik/kemi (på BE betegnet “Naturfag”)

Valgfag

Tysk
Frank

Vores undervisning, inklusive obligatoriske fag, er projektorienteret og tværfaglig, ligesom vi inddrager digitale læringsmidler, inspiration fra nettet og selvfølgelig din MacBook i vores undervisning. Derfor vil meget af under- visningen i de obligatoriske fag ske i en tværfaglig ramme, som det også fremgår af vores skema.

Vi kan allere nu garantere, at du ikke kommer til at opleve en traditionel klasseundervisning i enkeltfag, som du nok kender fra folkeskolen. Faktisk har vi helt ophævet klassebegrebt og arbejder i stedet med fælles oplæg og holddeling på tværs af årgange, hvor der holddeles afhænig af det aktuelle emne, samt elevens niveau i forhold til de forskellige fag.

*Vi er fritaget undervisning (prøvefri) i Kristendomkundskab.

Livet på Bornholm

På Bornholms Efterskole, vil du opleve en helt anderledes digitalog innavativ skletid. Din skoletaske bliver ersattet af en MacBookAir og skolearbejdet er gennemsyret af digital leg i undervisningen.Oplev et unikt sammenhold i naturskønt område med 100m til stranden og 10 minutters gang fra Rønne centrum.

Lyder det spænende?

Så burde du måske…