Om hverdagen på Bornholms Efterskole
- rutiner, tjanser og morgentur

Hverdagen på Bornholms Efterskole er afvekslende og foregår i en hyggelig atmosfære.

Vi starter altid med fælles morgenmad, efterfulgt af en morgengåtur i vores smukke skov eller til vores dejlige strand. Derefter er der morgensamling, som har forskelligt socialt fokus. Her taler vi fx om aktuelle internationale, nationale og indimellem lokale nyheder, vi synger eller vi har mulighed for at diskutere aktuelle problemstillinger på skolen. En gang om ugen er morgensamlingen elevernes egen. Den er styret af skolens elevråd og foregår som udgangspunkt uden lærere. Samlingen giver mulighed for at eleverne kan diskutere holdninger og ønsker.

Efter morgensamlingen starter undervisningen.

Vi varierer vores undervisning på mange måder, men har valgt at organisere vores hverdag efter et standard skoleskema som de fleste kender det. Det gør vi, for at skabe en så rolig, overskuelig og sammenhængende struktur som muligt.

Normalskemaet brydes dog ofte af fordybelsesuger med forskellige fokusområder. Fokusområderne er tværfaglige og fungerer som supplement til den daglige undervisning, hvor vi gennem en fast struktur arbejde projektorienteret.

Vi tilstræber så ofte som muligt at samarbejde med lokale virksomheder eller fagpersoner, der giver mening i projektets tema. Vi ønsker på den måde at gøre afstanden fra skole til virkelighed kortere.

Ud over normalskemaet og fordybelsesugerne, vil der blive opbrud i hverdagen, ved særlige lejligheder som fx. terminsprøver, brobygning, skolerejser mm.

Hverdagen byder også på tjanser, som at dække bord, vaske op og feje mm. Tjanserne fordeles fra årets start mellem eleverne. Man indgår i et team med elever fra samme familiegruppe, som i en uge har alle tjanser – både at hjælpe i køkkenet og ordne fællesområder. Man har ca. 3 tjanseuger hver i løbet af skoleåret.

Undervisningen slutter kl. 16. mandag-torsdag. Efter undervisningen er der mulighed for forskellige fritidsaktiviteter. Bl.a. låner vi en hal tæt på efterskolen, man kan benytte den nærtliggende svømmehal osv. Man kan tage til Rønne eller man kan være på skolen og lave forskellige aktiviteter sammen eller alene.

I de fleste weekender er det frivilligt om man rejser hjem, eller bliver på skolen. Dog er der fire undervisningsweekender i løbet af året, hvor der er obligatorisk undervisning. Herefter følger tilsvarende fire weekender hvor skolen har lukket fra fredag til søndag, hvilket betyder at der er tvungen hjemrejse.

Skolen tilbyder en årlig udenlandsrejse på ca. en uges varighed. Destinationen er ikke fast, men har altid et vist fagligt indhold.