Vi er Bornholms Efterskole

På Bornholms Efterskole er fællesskabet bærende, men der er samtidig fokus på den enkeltes behov og udvikling.

Vores undervisning er digitalt baseret og differentierende i forhold til elevernes forskellige udgangspunkter for læring. Vi arbejder i høj grad tværfagligt, praksisorienteret, projektorienteret og udfordringsbaseret. Vi lægger vægt på kreativitet og æstetiske læreprocesser. Vi bruger skolens unikke, omgivende natur, både i hverdagen, i vores linjefag og i den daglige undervisning.

På Bornholms Efterskole er der tid og ro til at fordybe sig. Vi tilbyder en oplevelse, som er langt væk fra byens stressfulde hverdag. Vi bor midt i skoven, lige ved havet, tæt på klipperne. Det giver perspektiv og livskvalitet. Samtidig giver den unikke natur mulighed for at udfordre sig selv med fuld fart, både på land, i vand og i højden.

Vi har fokus på det lokale. Økologi. Kvalitet. Innovation. Iværksætteri. Både i hverdagen, i skolens køkken og i undervisningen, hvor vi indgår i kooperative fællesskaber med lokale virksomheder, der motiverer eleverne til at udnytte innovation og teknologi til at løse reelle problemer i nærmiljøet. Fællesskaber som giver værdi for mange.

Vi stiller krav til vores elever og forventer de er engagerede og deltagende i skolens undervisning og fællesskab.
Vi stræber efter at vores elever, gennem deres efterskoleophold, gøres livsduelige og uddannelsesparate.

Værdigrundlag for Bornholms Efterskole

På Bornholms Efterskole er fællesskabet og demokratiet bærende, men der er samtidig fokus på den enkeltes behov og udvikling. Skolen bygger på et socialdemokratisk grundlag. Eleverne møder voksne med værdier og holdninger til livet, der med respekt for den enkelte udfordrer eleverne i efterskolens forpligtende fællesskab. Vi arbejder dagligt med at udvikle eleverne både personligt, socialt og fagligt, således de gøres livsduelige og uddannelsesparate.

png png
hjærte

Trivsel i tryghed

Vi vægter fællesskab, ligeværd, sundhed og ansvarlighed, som grundlæggende forudsætninger for, at eleven i tryghed kan udvikle sine personlige, faglige og sociale kompetencer.

2

Bornholmske omgivelser

Den bornholmske natur og øens kreative og iværksættende miljø, bidrager til skolens atmosfære og er til stor inspiration for undervisningen og dagligdagen.

hej3

Faglig- og praktisk sammenhæng

Med troen på at alle kan lære og bevare lysten til at lære, tilrettelægger vi en differentierende undervisning, der lægger vægt på en sammenhæng mellem skolens faglige, praktiske og kreative aktiviteter.

planet-earth

Indgåelse i fællesskaber

Gennem en demokratisk opbygget hverdag og gennem samarbejdsprojekter og “real life” udfordringer, vil vi styrke den unges evne til at indgå i fællesskaber og deltage aktivt i samfundsdebatten.

Livet som bornholmer

Livet på Bornholm står i stærk kontrast til storbyens hektiske hverdag. Det er lidt som om, man her finder sin egen tidszone. Her er der tid til fordybelse. Tid til at lære. Tid til at være sammen på nye måder.

Samtidig tilbyder skolen og den omkransende natur, et væld af aktiviteter så man aldrig behøver at kede sig. Man kan uden problemer slå tiden ihjel.
På trods af den store mentale afstand, er man aldrig mere end et par timer fra København.

Kan du lide hvordan vi ruller?

Så burde du måske…