Bornholms Efterskole er ikke en ordblindeefterskole, men

også for unge med ord- og talblindhed. 

 

Bornholms Efterskole er efterskole på 8.-10. klassetrin for alle, også unge med ordblindhed og/eller talblindhed.

Det betyder også, at vi ikke er en ordblindeefterskole på Bornholms Efterskole. Vi er hvad man beskriver som en efterskole med tilbud til unge med særlige behov, herunder ordblindhed og/eller talblindhed.

De der søger en ordblindeefterskole er helt normalt begavede unge mennesker, som i forskellig grad har læse- og skrivevanskeligheder. Ordblindhed, også kaldet dysleksi, er ikke noget man kan komme helt af med. Men såvel ordblindhed som talblindhed kan afhjælpes rigtig meget, ved særligt tilrettelagt specialundervisning. Og det er vi rigtigt gode til på Bornholms Efterskole, selvom vi ikke ”kun” er en ordblindeefterskole.

Alle vores elever skal kvalificeres

Udgangspunktet er at 1 eller 2 år på Bornholms Efterskole skal kvalificere alle vores elever, til at fortsætte i og gennemføre 10. klasse eller en ungdomsuddannelse. Det gælder selvfølgelig også for vores ordblinde/talblinde elever.

Det kræver en god skolegang, det kræver en stor indsats af eleven, og det kræver god vejledning. Ikke mindst.

Bornholms Efterskole er en lille efterskole med stort fokus på relationer, og vores lærere og vejledere kender derfor eleverne fra både undervisningen og samværet i hverdagen – efter skoletid og i weekender. Det gør os i stand til at give den bedst mulige vejledning. En opgave som vi har stor fokus på.

I forbindelse med skolevejledningen inddrages forældrene løbende. UU-vejlederen i hjemkommunen og andre ressourcepersoner kan også inddrages, hvis det findes nødvendigt.

I løbet af skoleåret føres løbende samtaler med alle elever. Samtalerne munder ud i en individuel uddannelsesplan, og tilmelding til 9. eller 10. klasse eller ungdomsuddannelse i det følgende skoleår.

Vi overgik i 2010, som den første efterskole i landet, til at være en digital skole og være en del af Apples Distinguished Educators program. Det betyder at vi har stor erfaring med at bruge de hjælpemidler som computeren og forskellige programmer tilbyder. Alle elever får ved skolestart udleveret en personlig Macbook, som derfor bliver et vigtigt værktøj i undervisningen af vores ord- og talblinde elever.

 Undervisning og vejledning

Som ordblind og/eller talblind elev på Bornholms Efterskole, følger man den almene undervisning, hvor der føres til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse. Ordblinde og talblinde kan også tage 8. klasse. I undervisningen vil der være en vejleder som har særligt fokus på de ordblinde og talblinde, og som hjælper den enkelte elev med at strukturere arbejdet og vejlede i processen.

Derved opnåes størst læring, og eleven får mest ud af undervisningen. Vi tror på, at både ordblinde og talblinde har stort udbytte af at være inkluderet i den almindelige undervisning med en stærk vejledning, hvori der arbejdes med at skabe relation til underviser, vejleder og faget; i at skabe glæde ved at lære og ved at læse; at skabe opmærksomhed på skriftsprog og skriftsystem og at tillære strategier for læsning og opgaveløsninger.

En del af vejledningen består også i en uddannelsesvejledning, som skal være med til at sætte specifikke mål for undervisningen. Som udgangspunkt vil alle elever arbejde målrettet mod den afgangseksamen, som kræves for at opnå adgang til den ønskede ungdomsuddannelse, hvad enten den er gymnasial eller erhvervsrettet.

Ønsker man at fortsætte på en erhvervsuddannelse, er det muligt gennem vejledningen at tilpasse  dele af årets faglige indhold, så den retter sig direkte mod praktiske færdigheder og målrettes den specifikke uddannelse.

Vejledningen starter allerede med en grundig samtale inden skolestart. Her vurderer vi behov og forventninger, og sætter allerede her mål for hvilken ungdomsuddanelse, der arbejdes hen imod, hvis muligt.

Vælg Bornholm Efterskole, selvom vi ikke “kun” er ordblindeefterskole

Ved at vælge Bornholms Efterskole får unge med ordblindhed og/eller talblindhed ”det bedste af to verdener”; Særligt tilrettelagt undervisning som på en decideret ordblindeefterskole. Og samtidig et år på efterskole, hvor den unge ikke får hele sin identitet koblet op på at være ordblind – men også på at være god til f.eks mountainbike, madlavning, e-sport eller hvad den unge nu vælger af linjefag og valgfag. Det er mange af eleverne rigtigt glade for. For den unge er jo ikke ”bare” ordblind, men også en teenager med samme interesser og hobbies som alle andre i samme alder.

“Det er altid spændende at finde andre veje. Det kræver det når man inkluderer alle i undervisningen. Vi har ordblinde, talblinde, skoletrætte, fagligt svage og stærke. Men fælles er, at de bliver dygtigere.”

- Kim Clausen / Vejleder og dansklærer

Praktik, praksis, vejledning og samarbejde

Du lærer dig selv at kende og du udvikler din faglighed gennem vejledning og praktiske udfordringer – altid i samarbejde med dine kammerater.

Skal du være med næste år?

Tilmeld dig et skoleår på Bornholms Efterskole

Kontakt os