Hverdagen

Hverdagen på Bornholms Efterskole er afvekslende og foregår i en hyggelig atmosfære.

Vi starter altid med fælles morgenmad, efterfulgt af en morgengåtur i vores smukke skov eller til vores dejlige strand. Derefter er der morgensamling, som har forskelligt socialt fokus. Her taler vi fx om aktuelle internationale, nationale og indimellem lokale nyheder, vi synger eller vi har mulighed for at diskutere aktuelle problemstillinger på skolen. En gang om ugen er morgensamlingen elevernes egen. Den er styret af skolens elevråd og foregår som udgangspunkt uden lærere. Samlingen giver mulighed for at eleverne kan diskutere holdninger og ønsker.

Efter morgensamlingen starter undervisningen.

Vi varierer vores undervisning på mange måder, men har valgt at organisere vores hverdag efter et standard skoleskema som de fleste kender det. Det gør vi, for at skabe en så rolig, overskuelig og sammenhængende struktur som mulig. Dette kalder vi normalskema.

Normalskemaet brydes dog ofte af fordybelsesuger med forskellige fokusområder. Fx kan en fordybelsesuge bestå af en matematikdag med et specifikt fagligt fordybelsesområde. Dernæst kan der ligge et todages tværfagligt forløb med eksempelvis biologi- og samfundsfagligt fordybelsesområde, men hvor andre fag også inddrages. Til sidst sluttes ugen fx af med et todages linjeforløb.

En fordybelsesuge kan også have ét tværfagligt emne.
Fx har vi årligt en uge med fordybelsesemnet gastronomi. Her får vi besøg af to Michélin-kokke, Mikkel Marchall og Kasper Sundin, som underviser og, sammen med eleverne, tilbereder mange forskellige retter i løbet af ugen. Gastronomiugen har altid et mere specifikt fokusområde, eksempler på dette kunne være økologi, sundhed og ernæring, vildt osv.

Vi tilstræber ofte at lave samarbejdsprojekter som dette, i vores tværfaglige forløb og fordybelsesuger.

Ud over normalskemaet og fordybelsesugerne, vil der blive opbrud i hverdagen, ved særlige lejligheder som fx. terminsprøver, brobygning, skolerejser mm.

Hverdagen byder også på tjanser, som fx at dække bord, vaske op og feje mm. Tjanserne deles alle eleverne om og er en del af dagligdagen på en efterskole.

Undervisningen slutter kl. 16. mandag-torsdag. Efter undervisningen er der mulighed for forskellige fritidsaktiviteter. Bl.a. låner vi en hal tæt på efterskolen, man kan benytte den nærtliggende svømmehal osv. Man kan tage til Rønne eller man kan være på skolen og lave forskellige aktiviteter sammen eller alene.

I de fleste weekender er det frivilligt om man rejser hjem, eller bliver på skolen. Dog er der fire undervisningsweekender i løbet af året, hvor der er obligatorisk undervisning. Herefter følger tilsvarende fire weekender hvor skolen har lukket fra fredag til søndag, hvilket betyder at der er tvungen hjemrejse.

Skolen tilbyder en årlig udenlandsrejse på ca. en uges varighed. Destinationen er ikke fast, men har altid et vist fagligt indhold.