logo

Måske Danmarks hyggeligste efterskole

Prøv efterskolelivet på klippeøen

Start dit ø-eventyr på Bornholms Efterskole

Undervisning

Varierende og differentierende. Faglig og tværfaglig. Efter elevernes behov.

Varierende og differentierende

Vores undervisningen følger både skemaer og byder på fordybelsesuger, hvor
eleverne arbejder projektorienteret.
Undervisningen er både teoretisk og praktisk, foregår siddende stille og i
bevægelse, inde og ude.

Faglig og tværfaglig

Vi veksler mellem faglig og tværfaglig undervisning. Et tværfagligt forløb har et
overordnet emne, hvor der undervises og arbejdes med flere fag på samme tid til
selve opgaveløsningen

Efter elevernes behov

Vi tager udgangspunkt i elevernes faglige niveau og hvordan de bedst kan
udvikle det. Samtidig vækker hhv. styrker vi elevernes evne og lyst til at lære, som
trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø.

Vi ønsker altså også at variere vores hverdag, så den både består af mere undervisning som du kender den, men i løbet af skoleåret i højere grad bliver tværfaglig, udfordringsbaseret og projektorienteret.

Vi lever op til fælles mål som beskrevet af Undervisningsministeriet og skolen tilbyder undervisning i følgende fag på både 8., 9. og 10. klassetrin.

Vi fører til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i dansk, matematik, engelsk, naturfag, tysk, fransk, samfundsfag, historie og idræt.

Vi fører til 10. klasse afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk/fransk.

OBLIGATORISKE FAG

8. + 9. årgang

10. årgang

Dansk

L

Dansk

L

Matematik

L

Matematik

L

Engelsk

L

Engelsk

L

Samfundsfag

L

Historie

Historie

L

Idræt

Idræt

Iværksætteri

Naturfag

(fysik/kemi, biologi og geografi)

VALGFAG

Tysk

Fransk

Tværfagligt forløb

Tværfagligt er når der undervises og arbejdes med flere fag på samme tid. Et tværfagligt forløb har fx et overordnet samfundsfagligt eller historiefagligt emne, som man arbejder med og fordyber sig i. I selve opgaveløsningen inddrages så typisk mange andre fag alt efter det givne emne. Fx kunne emnet være søvn. Det ville have et samfundsfagligt udgangspunkt og ville naturligt inddrage fag som biologi og idræt, men også matematik og dansk. Arbejdet med emnet er baseret på en reel udfordring og gøres dermed funktionelt.

Vil du vide mere om et efterskoleophold på klippeøen?

Udfordringsbaseret

Udfordringsbaseret betyder helt enkelt at undervisningen er baseret på en udfordring. Her søger vi typisk reelle problemstillinger og gerne i samarbejde med andre. På den måde kan vi arbejde med løsninger af real life udfordringer, som findes i samfundets kultur- eller erhvervsliv.

Eksempelvis har vi tidligere lavet samarbejder med de bornholmske havne om nytænkning og udformning af døende havnemiljøer, som bl.a. har været inspiration til havnebadet i Hasle. Vi har samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, Miljøministeriet og andre om udbredelsen af emner og viden, som normalt ikke er lettilgængelig for unge.

På den måde arbejder vi også innovativt. Vi nytænker og udvikler andres idéer og gør dem faktiske. Vi arbejder også med entreprenørskab, idet vi handler på muligheder og gode idéer og omsætter dem til værdi for andre.

Projektorienteret

Projektorienteret, er når man arbejder med et emne som et projekt. Her udarbejder man en problemstilling, som skal løses enten teoretisk eller praktisk. Det projektorienterede arbejde består af flere delelementer, som eleverne bliver grundigt trænet i, gennem undervisningen og projektarbejdet. De lærer fx. hvordan man arbejder i grupper, hvordan man laver en god og skarp problemformulering, hvordan man laver målrettet research og hvordan man formidler det tilegnede stof.

De kompetencer vores elever får gennem det udfordringsbaserede og projektorienterede arbejde, er essentielle for at få succes i det videre uddannelsessystem og kompetencer, som er efterspurgt af erhvervslivet.

Inklusion

Inklusion er en vedvarende proces, og på Bornholms Efterskole har vi søgt at skabe åbne og udviklingsorienterede læringsmiljøer, hvor alle unge kan opleve sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet har været at de unge skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er i undervisningen, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling.

 

Inklusion er en kontekstafhængig og dynamisk proces, der er vanskelig at standardisere. Faglærerne har derfor i samarbejde med skolens coach, haft ansvaret for den didaktiske og pædagogiske indsats med inklusionen i undervisningen. Det betyder, at professionelle voksne konsekvent guider eleverne både fagligt og socialt med udgangspunkt i at se det positive i det, eleven er god til, samtidig med, at eleven skal kende og agere inden for de værdier og rammer, skolen har sat.

Inklusionsarbejdet handler bl.a. om at lytte til elevens eget udtryk for eget behov, og bryde elevens kendte mønstre og give mulighed for nye oplevelser. Man kan ikke sige til nogen, at de skal gøre noget på en bestemt måde eller mene noget bestemt. Derfor må inklusion ofte vurderes kontekstuelt og tage udgangspunkt i den aktuelle læringssituation og praksisfællesskab, med umiddelbar evaluering efterfølgende eller løbende.

De voksne har også her særlig fokus på relationsarbejdet. Både faglærer og coach har fokus på forskellige stilladseringsmetoder som kan variere fra gang til gang med henblik på fastholdelse af eleven. Og de har mulighed for at differentiere i elevens arbejdsvilkår og kan f.eks. lavet individuelle aftaler om pauser eller andre arbejdsformer.

Finn perdersen profil billede

Finn Pedersen

Lærer

se profil

Naja Maria Lundstrøm

lærer

se profil

Finn Pedersen

Forstander

se profil

Janne Lærkedahl

Afdelingsleder

se profil

Nils Kristensen

Lærer

se profil

Bjarne Holm

Lærer

se profil

Jakob I. B. Jørgensen

Lærer

se profil

Søren Madsen

Lærer

se profil

Torben Stapelfeldt

Slagter og køkken assistent

se profil

Thomas Rothe Wollny

Kok, gastronom, bager

se profil

Skema

De voksne har også her særlig fokus på relationsarbejdet. Både faglærer og coach har fokus på forskellige stilladseringsmetoder som kan variere fra gang til gang med henblik på fastholdelse af eleven. Og de har mulighed for at differentiere i elevens arbejdsvilkår og kan f.eks. lavet individuelle aftaler om pauser eller andre arbejdsformer.

MØD OS PÅ NETTET

Bornholms Efterskole tilbyder i disse tider online møder på Messenger, Office team, Skype mm. for kommende elever og deres forældre.

ADVENTURELINJE

ER DU KLAR TIL AT OPLEVE FRILUFTSLIV PÅ KLIPPEØEN?

Læs mere

Du behøver ikke at være verdensmester – alle kan være med når vi prøver kræfter
med naturen. Fra nybegynder til ekspert. Du kommer bl.a. til at klatre på klipper
og i tæer, tage en tur i havkajak og på selvbyggede tømmerflåder og kan være
med til MTB på de vildeste mountainbikespor.

IVÆRKSÆTTERLINJE

BLIV EN DEL AF VORES LINJE KREATIV IVÆRKSÆTTER

Læs mere

Har du en iværksætter i maven? Kom og find masser af inspiration og kreativ
næring i det unikke bornholmske iværksættermiljø. Gør brug af foto og film bl.a. i
vores mediehus med green screen, iMac’s med Photoshop, lydrum og biograf.

ERHVERVSLINJE

VIL DU VÆRE EN RIGTIG HÅNDVÆRKER OG SKABE NOGET MED DINE HÆNDER?

Læs mere

Vil du lære at skrue på biler, arbejde med træ, mure, arbejde som smed og
undersøge strøm/IT? Lær de grundlæggende færdigheder og bliv klar til at starte
på din erhvervsuddannelse som fx tømrer/snedker, murer eller smed.