logo

Måske Danmarks hyggeligste efterskole

Prøv efterskolelivet på klippeøen

Start dit ø-eventyr på Bornholms Efterskole

Hverdagen

Rutiner, tjanser og morgentur

Morgenen

Vi starter altid med fælles morgenmad, efterfulgt af en morgengåtur i vores smukke skov eller til vores dejlige strand.

Undervisning

Efter morgengåturen starter undervisningen, som vi varierer på mange måder. Vi har valgt at organisere vores hverdag efter et standard skoleskema som de fleste kender det. Det gør vi, for at skabe en så rolig, overskuelig og sammenhængende struktur som muligt.

Vil du vide mere om et efterskoleophold på klippeøen?

Normalskemaet brydes dog ofte af emne-/brobygningsuger med forskellige fokusområder. Fokusområderne er tværfaglige og fungerer som supplement til den daglige undervisning, hvor vi gennem en fast struktur arbejder emneorienteret og understøtter den i teoriundervisning planlagte undervisning jf. skolens indholdsplan .

Vi tilstræber så ofte som muligt at samarbejde med lokale virksomheder, fagpersoner eller andre interesser, der giver mening i emneugen. Vi ønsker på den måde at gøre afstanden fra skole til virkelighed kortere.

Ud over normalskemaet og emne-/brobygningsugerne, vil der blive opbrud i hverdagen, ved særlige lejligheder som fx. terminsprøver, brobygning, skolerejser, galla mm.

Tjanser

Hverdagen byder også på tjanser, som at dække bord, vaske op og feje mm. Tjanserne fordeles fra årets start mellem eleverne. Man indgår i et team med elever fra samme familiegruppe, som i en uge har alle tjanser – både at hjælpe i køkkenet og ordne fællesområder. Man har ca. 3 tjanseuger hver i løbet af skoleåret.

Fritid, weekender og studietur

Undervisningen jf. normalskemaet. Efter undervisningen er der mulighed for forskellige fritidsaktiviteter. Bl.a. låner vi en hal tæt på efterskolen, man kan benytte den nærtliggende svømmehal osv. Man kan tage til Rønne eller

man kan være på skolen og lave forskellige aktiviteter sammen eller alene.

I de fleste weekender er det frivilligt om man rejser hjem, eller bliver på skolen. Dog er der fire undervisningsweekender i løbet af året, hvor der er obligatorisk undervisning. Herefter følger tilsvarende fire weekender hvor skolen har lukket fra fredag til søndag, hvilket betyder at der er tvungen hjemrejse.

Skolen har tre årlige lejrskoler forskellige steder i Danmark. Her planlægges undervisningen ud fra det, der er oplagt de forskellige steder.

Fraværspolitik

På Bornholms Efterskole forventer vi, at vores elever passer deres undervisning, og at det er forventningsafstemt imellem forældre og barn inden skolestart.
Måtte der imod skolens forventning, forekomme ulovligt fravær, er forældrene indforstået med, at modtage en opringning fra barnets familielærer, der tydeliggør problemet, hvorefter skolen forventer problemet løst i et forældre/barn samarbejde.

Måtte problemet mod forventning gentage sig, erklærer forældrene sig enige i, at tage til skolen og forelægge en løsningsmodel for barnets familielærer.
Fravær registreres lovligt, som ulovligt til forældrenes orientering.

Det varer kun 3 timer fra hovedbanegården til Rønne

Fra 95,- kr.

Køkken

På Bornholms Efterskole går vi op i en varieret og sund kost i form af både nye og kendte retter.

Thomas, vores kok, er både uddannet kok og konditor/bager. Så vi bager alt selv og i øvrigt laver maden fra bunden. Det giver os mulighed for at sikre ordentlige råvarer, som vi selvfølgelig prioriterer er bæredygtige og lokale, når det er muligt, og ellers handler vi efter at bekæmpe madsplid, så gode tilbud går vi aldrig ad vejen for.

På Bornholms Efterskole har vi bevidsthed om bæredygtighed, madkultur og madvaner en særlig plads. Det er en del af den almene dannelse at opbygge et sundt forhold til, hvordan vi spiser og hvor det kommer fra. Derfor skal alle elever i køkkenet i løbet af skoleåret – måske endda flere gange. Det sikrer, at man også lærer om madlavning og hygiejne, som kan bruges i resten af livet – måske særligt, når man står på renden til at flytte hjemmefra.

Start dit ø-eventyr på vores camp-weekend og prøv efterskolelivet.

Kom og oplev Danmarks måske hyggeligste efterskole! Tilmelding er påkrævet.

X