logo

Måske Danmarks hyggeligste efterskole

Prøv efterskolelivet på klippeøen

Tryghed, nærhed og fællesskab

Samvær

tryghed, Nærhed og fællesskab

På Bornholms Efterskole er samvær i fokus, og vi vægter fællesskabet højt. Det er vigtigt for os, at indgå i gensidige anerkendende relationer med eleverne – det er vores pædagogiske fundament. Efterskolelivet er en særlig niche, hvor der er plads og rum til nærvær og følelser.

Vi er inddelt i familiegrupper, da vi vægter hjemmelighed. Det skaber tryghed, og de relationer, som dannes i familien, strækker sig ofte længere ud, end tiden på efterskolen.

Samværspædagogik på Bornholms Efterskole

På Bornholms Efterskole er vi stolte over vores pædagogiske praksis, og det værdisæt, vi arbejder ud fra. Vi har her nedfældet hvilke pædagogiske overvejelser, vi har gjort os, og det er vigtigt for os som skole, at kommunikere det ud til jer forældre, så I ved, hvordan vi vil tilgå jeres barn under deres ophold her hos os.

Bornholms Efterskole har rødderne dybt forankret i arbejderbevægelses historie.

Vi er en demokratisk skole, som vægter fællesskabet højt, og som vi betragter, som en vigtig brik i elevernes personlige udvikling.

Det er vigtigt for os, på Bornholms Efterskole, at løfte et socialt ansvar og formidle den historie, som vi er udsprunget af. Det betyder, at vi danner vores elever til, at blive ansvarlige mennesker blandt andre, og som bidrager til samfundet på demokratisk vis.

Da ikke alle samværsformer, pædagogisk set, er lige frugtbare, er det en forudsætning, for vores fundament som skole, at vores elevrekruttering er kritisk. Det er en forudsætning, for at kunne bedre samværsformerne, som opstår her på skolen. Vi vægter derfor højt, at de elever, som optages på Bornholms Efterskole vurderes, at kunne gennemføre et efterskole år, da vi ved, det har store konsekvenser for både den enkelte elev, som ikke gennemfører et efterskole år, og for de elever som står tilbage.

Kom på besøg

Kom os se Danmarks måske hyggeligste efterskole, hør mere om efterskolelivet på klippeøen og mød vores dygtige lærere og nuværende elever.

Vi møder vores elever med anerkendelse ud fra tre dimensioner – personligt, politisk og socialt.

Anerkendelse er gensidigt og eleverne skal acceptere og praktisere vores regler, for at være en del af vores menneskelige, politiske og sociale fællesskab. Det er vores pædagogiske fundament, hvor skolens regler danner rammen. Disse regler oplyses og drøftes med alle elever og forældre ved vores optagelsessamtaler.

Det er vigtigt for os på Bornholms Efterskole, at indgå i gensidige anerkendende relationer med eleverne. Når vi møder eleverne anerkendende, øges deres selvtillid. De får tillid til sig selv og en følelsesmæssig værdi for andre mennesker.

Når vi anerkender eleverne ud fra vores politiske værdisæt, øger vi de unges selvrespekt. De unge får anerkendelse, som værende en borger, der hører til i et samfund. Derved øges deres tillid til sig selv som værende en del af et fællesskab.

Det er vigtigt for os som skole, at de elever, vi sender ud i samfundet, kan indgå i offentlige drøftelser og diskussioner på en saglig og respektfuld måde. Det er ligeledes vigtigt for os, at vores elever ved, hvordan man i et demokratisk samfund, får opnået eventuelle ændringer. Elever fra Bornholms Efterskole får viden om, at de som en del af et samfund, hvad enten det gælder politisk eller i et arbejdstager forhold, skal kunne levere i form af kunne påtage sig en pligt for efterfølgende, at kunne kræve sin ret.

ADVENTURELINJE

ER DU KLAR TIL AT OPLEVE FRILUFTSLIV PÅ KLIPPEØEN?

Mere om adventure

Du behøver ikke at være verdensmester – alle kan være med når vi prøver kræfter med naturen. Fra ny­begynder til ekspert. Du kommer bl.a. til at klatre på klipper og i træer, tage en tur i hav­kajak og på selv­byggede tømmer­flåder og kan være med til MTB på de vildeste moun­tain­bike­spor.

GASTRONOMI – GAS, GRILL OG RØG

HAR DU EN KOK I MAVEN? ER DU VILD MED AT LAVE MAD?

Mere om gastronomi

Er du glad for mad og vil gerne arbejde med føde­varer? Går du op i hvordan din mad bliver serveret? Har du et ønske om at blive kok, tjener, ernærings assistent eller at starte din eget restaurant? Lær grund­princip­perne i at lave mad og bliv klogere på de forskellige madvarer.

ERHVERVSLINJE

VIL DU VÆRE EN RIGTIG HÅNDVÆRKER OG SKABE NOGET MED DINE HÆNDER?

Mere om erhverv

Vil du lære at skrue på biler, arbejde med træ, mure, arbejde som smed og under­søge strøm/IT? Lær de grund­læg­gende færdig­heder og bliv klar til at starte på din er­hvervs­uddan­nelse som fx tømrer/snedker, murer eller smed.

Når vi møder eleverne anerkendende i de sociale rum, hvor samvær er i fokus, anerkendes eleven for sine særlige egenskaber, og det vedkommende bidrager med til fællesskabet.

Samværet på Bornholms Efterskole er både organiseret og spontant. Det organiseret samvær ses særligt i forbindelse med undervisning, som beskrevet i skolernes indholdsplaner. Samvær foregår også spontant og er baseret på nærvær og følelser. Efterskolelivet er en særlig niche, for det spontane fællesskab, da her er tiden og rummet til, at det kan lade sig udfolde. På Bornholms Efterskole vægtes det spontane samvær højt. Det betyder meget for os som skole, at eleverne oplever sig selv, som en del af det store læringsfællesskab, samtidig med, at der er plads til følelser og nærhed. Det er vores mål, at inspirere de unge til saglige drøftelser om emner, som ellers ikke ville have fundet vej, når det spontane fællesskab opstår.

På Bornholms Efterskole vægtes det pædagogiske tilrettelagte samvær ligeledes også højt. Det finder sted ude på f.eks. linjefagene, under elevernes AOP proces, elevernes kontakt til familielærerne, og til hønemoren (hende som følger op på, at alle er kommet op og i skole) når eleverne gør rent, og når vi afvikler forældremøder og familiedage. Bornholms Efterskole er altid åben, og vi byder altid på en kop kaffe, når vi får besøg af forældre, kommende og nuværende elever.

Vi er stolte over, at vi ofte får besøg af gamle elever, som har brug for, at gense deres gamle skole og mindes de gode sociale og faglige stunder, de har haft. Det giver samtidig inspiration og stof til eftertanke hos de igangværende elever, når vi får besøg fra fortiden.

Vil du vide mere om et efterskoleophold på klippeøen?

På Bornholms Efterskole ønsker vi, at vi voksne er inspirerende og nærværende. Vi ønsker, at vi kan være gode rollemodeller for vores elever, hvorfor vi via organiseret fyraftensmøder, har fokus på skolens kobling mellem vores værdisæt og de begivenheder, vi planlægger.

I vores dagligdag, vægter vi hjemmelighed højt. Vi er derfor inddelt i familier, hvor hver familie har tildelt en fast gruppe af voksne, og som råder over en bestemt del af skolernes arealer. Det skaber mindre fællesskaber, giver tryghed og danner rammen om forpligtende relationer, som ofte rækker ud over det pågældende efterskole år. Interessen for vores linjer er her, det samlende element og giver en fælles interessebaseret refleksionsramme og derved anledning til fælles oplevelser og samtaler.

Tilhørsforholdet til bestemte grupper og arealer, giver samtidig anledning til opdelingen af de ansvarsområder eleverne naturligt skal kunnen påtage sig for fællesskab. Herved skal nævnes de obligatoriske tjanser for fællesskabet, som afvikles i skolens køkken, den daglige rengøring og lettere vedligehold. Familiegrupperne har herved selv ansvar for de arealer, de selv råder over altid fremstår præsentable og indbydende.

Vi glæder os hvert år til at opstarte et nyt kuld af elever, og vi er derved med til, at sætte et fingeraftryk fra os i de unges dannelsesrejse. Vi glæder os ligeledes over, at kunne vise dem et stykke af det smukkeste Danmark.